Aktivitet
 


fiska

Fiske

De fisksorter som förekommer i Jällunden är: Abborre, Gädda, Ål, Mört, Gös, Regnbåge och Braxen.

Djurliv
Älgen (Alces alces) är det största hjortdjuret. Hanen benämns tjur eller oxe och honan ko. En ko som ännu ej fött någon avkomma (kalv) kallas kviga. Älgen förekommer i norra Nordamerika, Europa och Asien. I Sverige kallas älgen ibland för ”skogens konung”.

Brunnsbacka sågkvarn

Brunnsbacka Sågkvarn utgör en ålderdomlig anläggning i funktionellt skick där en vattendriven kvarn med ramsåg och stickhyvel har bevarats för eftervärlden.

linbasta

 

 

 

 

 

Linbastan i Tånga

Linbasta är en förindustriell anläggning för linberedning där linet skall kunna torka under hösten då solen inte längre är tillräcklig för att linet skall kunna torka utomhus.

kantareller

 

 

 

 

 

Kantarellplockning

Om man har lite tålamod eller vet var man ska leta finns det gott om dessa goda matsvampar i skogarna runt omkring campingen.

hembygdsparken

 

 

 

 

 

 

Hembygdsparken i Unnaryd

I Unnaryd & Jälluntoftas hembygdspark finns ett unikt bonadsmuseum. Här en över 200-årig bonadstradition med verk av bland andra Johannes Nilsson och Anders Eriksson. Här finns även flera byggnader att beskåda.